Innovations in coloring
plen
Permedia

Permedia spółka z o.o.

ul. Grenadierów 9
20-331 Lublin
tel.: 81 744 12 71 do 73
fax: 81 744 03 74
e-mail: info@permedia.pl

Znajdujesz się tutaj: Permedia » Relacje Inwestorskie
Technicznie rzecz biorąc

Relacje Inwestorskie

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE FORMY PRAWNEJ


DRUGIE ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE PODJĘCIA UCHWAŁY O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zarząd spółki Zakłady Chemiczne "Permedia" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000059588, REGON: 430413516, NIP: 7120150875, („Spółka”), działając na podstawie art. 560 KSH, niniejszym dokonuje drugiego zawiadomienia o zamiarze powzięcia uchwały w sprawie przekształcenia Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Istotne elementy planu przekształcenia:

 1. przekształcenie polegać będzie na zmianie formy prawnej ze spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na zasadach opisanych w art. 551 i nast. KSH, na podstawie uchwały walnego zgromadzenia Spółki;
 2. wartość bilansowa majątku Spółki (rozumiana jako wartość aktywów netto) wynikająca ze sprawozdania finansowego sporządzonego dla celów przekształcenia na dzień 1 kwietnia 2020 r., została określona na kwotę: 32.238.106,12 zł;
 3. firma Spółki po przekształceniu będzie następująca: Zakłady Chemiczne ”Permedia” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
 4. kapitał zakładowy Spółki po przekształceniu będzie wynosił 1.955.000,00 zł i będzie się dzielił na 39.100 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy;
 5. jedyny akcjonariusz Spółki stanie się z dniem przekształcenia jedynym wspólnikiem Spółki po przekształceniu („Jedyny Akcjonariusz”), bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń;
 6. wartość wszystkich akcji w Spółce, przysługujących Jedynemu Akcjonariuszowi, określa się na 32.238.106,12 zł, wartość jednej akcji wynosi (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 16,49 zł.

Plan przekształcenia został sporządzony w dniu 18 maja 2020 r. Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, plan przekształcenia nie wymagał badania przez biegłego rewidenta.

Akcjonariusze Spółki mogą w terminie do 27 czerwca 2020 r. zapoznać się z pełną treścią planu przekształcenia wraz z załącznikami (obejmującymi projekt uchwały w sprawie przekształcenia Spółki, projekt umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na dzień 1 kwietnia 2020 roku) w siedzibie Spółki  przy ul. Grenadierów 9, 20-331 Lublin.

 


PIERWSZE ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE PODJĘCIA UCHWAŁY O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 

Zarząd spółki Zakłady Chemiczne "Permedia" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000059588, REGON: 430413516, NIP: 7120150875, („Spółka”), działając na podstawie art. 560 KSH, niniejszym dokonuje pierwszego zawiadomienia o zamiarze powzięcia uchwały w sprawie przekształcenia Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Istotne elementy planu przekształcenia:

 1. przekształcenie polegać będzie na zmianie formy prawnej ze spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na zasadach opisanych w art. 551 i nast. KSH, na podstawie uchwały walnego zgromadzenia Spółki;
 2. wartość bilansowa majątku Spółki (rozumiana jako wartość aktywów netto) wynikająca ze sprawozdania finansowego sporządzonego dla celów przekształcenia na dzień 1 kwietnia 2020 r., została określona na kwotę: 32.238.106,12 zł;
 3. firma Spółki po przekształceniu będzie następująca: Zakłady Chemiczne ”Permedia” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
 4. kapitał zakładowy Spółki po przekształceniu będzie wynosił 1.955.000,00 zł i będzie się dzielił na 39.100 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy;
 5. jedyny akcjonariusz Spółki stanie się z dniem przekształcenia jedynym wspólnikiem Spółki po przekształceniu („Jedyny Akcjonariusz”), bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń;
 6. wartość wszystkich akcji w Spółce, przysługujących Jedynemu Akcjonariuszowi, określa się na 32.238.106,12 zł, wartość jednej akcji wynosi (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 16,49 zł.

Plan przekształcenia został sporządzony w dniu 21 maja 2020 r. Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, plan przekształcenia nie wymagał badania przez biegłego rewidenta.

Akcjonariusze Spółki mogą w terminie do 29 czerwca 2020 r. zapoznać się z pełną treścią planu przekształcenia wraz z załącznikami (obejmującymi projekt uchwały w sprawie przekształcenia Spółki, projekt umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na dzień 1 kwietnia 2020 roku) w siedzibie Spółki  przy ul. Grenadierów 9, 20-331 Lublin.

Nadto, Zarząd niniejszym informuje, że w dniu 4 czerwca 2020 roku pierwsze zawiadomienie o zamiarze przekształcenia Spółki zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod pozycją 25259. Zarząd wyjaśnia, że tytuł opublikowanego ogłoszenia został błędnie oznaczony jako „drugie zawiadomienie” zamiast „pierwsze zawiadomienie”; niezależnie od powyższej omyłki formalnej, Zarząd dokona ponownej publikacji zawiadomienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w odstępie nie krótszym niż dwa tygodnie od daty pierwszego zawiadomienia, aby dopełnić wymogu dwukrotnego zawiadomienia akcjonariusza, zgodnie z art. 560 Kodeksu spółek handlowych.

iso
Copyright © Permedia - 2024. Projekt i wykonanie - Freeline.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij